Montesori program - Univerzalni princip ljudskog ponašanja

Naš program se zasniva na tematskom planiranju i napravljen je u skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

 • Želimo da podstaknemo decu na razvoj i učenje bez savremenih pomoćnih elektronskih uređaja, maksimalno se oslanjajući na intelektualne kapacitete svakog deteta.
 • Deci je omogućena didaktička oprema, igračke, sredstva za fizičko i zdravstveno razvijanje, sredstva za razvijanje početnih matematičkih pojmova, likovna i muzička sredstva,sredstva za razvoj govora i početno opismenjavanje, biblioteka koja je pažljivo birana u cilju zdravog i bezbednog učenja i igre
 • Uključujemo roditelje u vaspitno-obrazovni proces deteta kroz redovne Izveštaje o postignućima deteta iz svih oblasti, svakodnevna Otvorena vrata i ostale oblike saradnje.
 • Pružamo mogućnost boravka dece u popodnevnim, večernjim satima i vikendom.

Montesori edukacija

Naš program se zasniva na Montesori metodi edukacije

 • Model vaspitanja i obrazovanja dece.
 • Cilj obrazovanja Montesori pedagogije je da svako dete nađe svoju ulogu, mesto i cilj postojanja i da mu se pruži mogunost da to ostvari.
 • Okolina koja je primerena potrebama deteta nudi sve što je potrebno za fizički, umni, duševni razvoj i igra ključnu ulogu u razvoju deteta.
 • Pomozi mi da to uradim sam.

Lokacija

Mala oaza blizu reke

 • Kreativne aktivnosti - likovne aktivnosti obuhvataju razne tehnike likovnog izražavanja koje podstiču decu da izraze svoje misli i viđenje spoljašnjeg sveta,takođe razvija estetski osećaj za lepim
  -istraživački rad na različitim materijalima (glina,testo,plastelin.....)
 • Muzička radionica - svakodnevno se slušaju pažljivo odabrane i dečijem uzrastu prilagođene pesmice uz zajedno pevanje,sviranje na dečijim instrumentima kao i plesanje. Razvijanje glasovnih sposobnosti deteta,muzičkog ukusa i kulture.
 • Matematika kroz igru, učenje logičnom razmišljanju i zaključivanju, merenje težine, visine, zapremine, rad sa brojevima,oblicima, datumima
 • Svet oko mene - upoznavanje dece sa drugim zemljama,kulturama,običajima i religijama, praćenje promena godišnjih doba i vremenskih prilika. Škola u prirodi,učenje flore i faune, razvijanje ljubavi prema životinjskom i biljnom svetu.
 • Čitam, pišem,govorim - grafomotoričke vežbe, razvijanje mašte i komunikativnih sposobnosti kod dece, učenje stihova, priprema za prva slova, čitanje i pisanje, lepo ponašanje i pravilno izražavanje, usmeno prepričavanje i bogaćenje rečnika
 • Svakodnevne sportske aktivnosti u trajanju od 20 min, elementarne preventivne vežbe, ritmičko-muzičke aktivnosti, orijentacija u prostoru
 • Engleski jezik ima za cilj prihvatanje stranog jezika i razvijanje ljubavi prema tom jeziku, uvođenje osnovnih pojmova engleskog jezika, i on je uračunat u cenu.
 • Pripremni predškolski program - predškolska grupa ( 5,5-7 godina)

  Ovaj program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj zrelosti i motivaciji za učenje kod dece.

  Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu :

  • Osamostaljivanje
  • Jačanje socio-emocionalne kompetencije
  • Podrška saznajnom razvoju
  • Negovanje radoznalosti
  • Uvažavanje individualnosti
  • Podsticanje kreativnosti
  • Podrška i podsticaj fizičkog razvoja